Νωπά

"Νωπό κρέας πουλερικών": είναι το κρέας πουλερικών το οποίο δεν έχει ουδέποτε σκληρυνθεί με τη διαδικασία ψύχους πριν αυτό μπει σε διαδικασία διατήρησης σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -2°C μέχρι +4°C σταθερά.Ωστόσο, τα κράτη μέλη της Ε.Ε. μπορούν να καθορίζουν διαφορετικές απαιτήσεις θερμοκρασίας για τον τεμαχισμό και την αποθήκευση του νωπού κρέατος πουλερικών για βραχεία περίοδο. Αυτό αφορά καταστήματα λιανικής πώλησης ή εγκαταστάσεις δίπλα στα σημεία πώλησης, όπου ο τεμαχισμός και η αποθήκευση πραγματοποιούνται μόνον για την άμεση και επιτόπια πώληση στον καταναλωτή.